mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół
Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
Rok szkolny 2019/2020